Direct bellen

Agri-Print in de praktijk

Door toepassing van een hellende dichte vloer in plaats van een roostervloer is in een rundveestal een ammoniakemissiereductie van 50% of meer mogelijk. Uitglijproblemen van koeien hebben echter sterk bijgedragen aan een negatieve reputatie daarvan. Om de beloopbaarheid te verbeteren kunnen groeven worden aangebracht.

Cobblestone Paving B.V. heeft naar aanleiding van de proefopstelling bij het IMAG een systeem ontwikkeld voor het printen van groeven in veestallen. Bij dit systeem is uitgegaan van een groevenafstand van 50 x 50 mm met een groefdiepte van 10 mm.

In het kort werkt het procédé als volgt:
Nadat het beton is aangebracht en op hoogte is afgewerkt worden de speciale AGRI-print matten op het verse betonoppervlak gelegd. Na het leggen van de matten worden deze in de verse betonspecie gedrukt. De betonspecie wordt dichtgeschuurd en naar keuze met een bezemstreek of als gladde vloer afgewerkt. De AGRI-print matten worden weer uit het beton verwijderd. Er is nu een vloeroppervlak ontstaan met een diervriendelijke groevenstructuur. Nadat de AGRI-print matten zijn verwijderd kan de vloer worden nabehandeld als een normale betonvloer. Het afdekken met folie kan echter pas geschieden als de mortel voldoende sterkte heeft zodat de print niet meer beschadigd.

Contact opnemen

Onze projecten


Kompasroos

Kompasroos

Zit jij ook wel eens in de tuin en denk je; 'Waar …
 
Onderkant woning

Onderkant woning

Donkere spatrand van een woning